FRANSZELFSPREKEND-300

Pour plus d’information, voir l’excellent site internet de la section française de De Levende Talen (professeurs de français dans les écoles néerlandaises) : www.franszelfsprekend.nl

De vele activiteiten rondom het onderwijs Frans hebben goede resultaten opgeleverd: er zijn meer dan 70 abonnees op de Nieuwsbrief Frans bij gekomen. Bij NuBeterFrans krijgen ze er 700 per maand bij. Halen wij voor het eind van het jaar de 1300 abonnees net zoals zij de geplande 25.000 deelnemers hebben gehaald? U kunt er reclame voor maken en dan leest u in de volgende Nieuwsbrief of het gelukt is.

Pour plus d’information, voir l’excellent site internet de la section française des professeurs de français de De Levende Talen : www.franszelfsprekend.nl

Over reclame maken gesproken… Ontvangen uw mede-sectieleden deze nieuwsbrief al? Het is de enige infolettre voor docenten Frans in Nederland met niet te missen informatie, materiaal en links. Er zijn nu 1240 personen geabonneerd via Mailchimp! U kunt deze nieuwsbrief doorsturen naar uw collega’s en zij kunnen zich aanmelden via deze link. Wilt u zich ook inzetten voor behoud van het schoolvak Frans? Lees dan hier wat Levende Talen te bieden heeft en word lid!

Kopij voor de volgende Nieuwsbrief kunt u uiterlijk 25 december inleveren bij dit mailadres.

Namens het sectiebestuur Frans LT,
Bianca de Dreu
Frank Claessen

N.B. De volgende nieuwsbrief verschijnt begin januari 2017.

Sectie Frans Levende Talen

Restitutie lidmaatschapsgeld
Bij de meeste werkgevers in het onderwijs is het mogelijk om achteraf aan het eind van het jaar de contributie met uw bruto-inkomen te laten verrekenen. Nadat u als lid bent ingelogd op de site van Levende Talen, ziet u rechts de optie ‘Verklaring contributie’. Als uw contributie is betaald en door het bureau ingeboekt, kunt u via deze optie een verklaring openen, afdrukken en deze indienen bij de administratie van uw school.

Onderwijs2032 – Geef leraren de hoofdrol bij curriculumontwikkeling
Dit is de titel van het rapport dat de Onderwijs coöperatie op 17 november aan staatssecretaris Dekker aanbood met de resultaten van discussies en peilingen die zij organiseerde  tijdens de verdiepingsfase die volgde op het rapport van de commissie Schnabel-platform Onderwijs2032. Twee vragen stonden daarin centraal:
– geeft het advies van Platform Onderwijs2032 de juiste richting voor een nieuw curriculum?
– hoe kunnen en willen leraren invulling en uitvoering geven aan een nieuw curriculum?
Tijdens de verdiepingsfase is duidelijk gebleken dat docenten het niet onverdeeld eens zijn met de voorstellen van de commissie Schnabel. Hier kunt u lezen welke aanbevelingen de Onderwijs coöperatie op grond hiervan aan de staatssecretaris doet. Interessante aanbevelingen die zeker nu al in het sectieoverleg en binnen uw school besproken kunnen worden!
Laat u niet door de ontwikkelingen verrassen, maar zorg ervoor dat ook in de toekomst voor alle leerlingen in de basisvorming goed moderne vreemde talenonderwijs verplicht blijft en er vervolgens een verantwoorde keus gemaakt kan worden in welke talen naast Engels ze een eindexamen willen doen. Want de afspraak binnen de EU is dat elke burger naast de moedertaal tenminste 2 vreemde talen als zelfstandige gebruiker leert beheersen.

NRC kwam in november met een artikel en een commentaar. Daarin wordt beweerd dat leerkrachten niet weten wat er gaande is …..

Ansichtkaartenproject DvdFT en vakkeuze Frans
Dit jaar organiseerde de sectie Frans van Levende Talen een winactie rondom de Dag van de Franse Taal. Gezien het thema Fêtons la francophonie werden leerlingen uitgedaagd om een ansichtkaart te ontwerpen van een francofoon land. Ze moesten een origineel ontwerp bedenken waarbij de cultuur van het desbetreffende land werd weergegeven in tekst en beeld. De actie is een enorm succes gebleken want het sectiebestuur Frans ontving uiteindelijk meer dan 1000 inzendingen! Alle ansichtkaarten zijn te bekijken op de Facebookpagina van de sectie. Staat uw inzending erbij? Like en deel de foto, zodat het project nog zichtbaarder wordt. Aan het ansichtkaartenproject is een mooie prijs verbonden: het winnende ontwerp wordt beloond met bioscoopbonnen voor de hele klas. De winnaar zal binnenkort via Facebook bekend worden gemaakt.
Bijgaande afbeelding is een collage van de bijdragen van een tweede klas van 32 (!) leerlingen die elk een vlag van een francofoon land als uitgangspunt hebben genomen.
De sectie Frans van Levende Talen adviseert docenten om de komende tijd ook francofone ansichtkaarten te laten maken in hun keuzeklassen. Door deze opdracht krijgen leerlingen een goed inzicht in de landen waar Frans gesproken wordt en beleven ze ook nog eens plezier!
We bedanken alle leerlingen en docenten voor hun deelname. Merci à tous et à toutes!
Sectie Frans van Levende Talen

Begin op tijd met vakvoorlichting Frans!
Op verschillende scholen in Nederland moeten leerlingen tegenwoordig al vrij vroeg een profielkeuze maken. Zo zijn er scholen waar in december wordt begonnen met vakvoorlichting en waar leerlingen al in januari of februari een voorlopige profielkeuze moeten maken. Onze ervaring wijst uit dat leerlingen die eenmaal een keuze hebben gemaakt, niet meer afstappen van deze keuze. Daarom is het van belang om op tijd te beginnen met vakvoorlichting Frans. Levende Talen heeft daarom het boekje ‘Frans kiezen in de bovenbouw’ ontwikkeld dat hier te downloaden is. Dit boekje kan, samen met het het andere materiaal op die pagina, gebruikt worden om leerlingen te motiveren om Frans in hun pakket te kiezen en bevat veel argumenten en oefenmateriaal.

Frans in de pers
In het Financieele Dagblad verscheen een zeer interessant artikel over de toekomst van het schoolvak Frans. Dit kan goed gebruikt worden bij de vakvoorlichting in klassen die voor dit vak mogen kiezen .

Concours interscolaire 2017: A toi de jouer! Créez un jeu sur la francophonie.
De inschrijfdatum voor het concours interscolaire is verschoven naar 16 december! De leerlingen hebben tot 10 februari 2017 de tijd om de producten in te sturen.
Schrijf je dus nog snel in voor het concours interscolaire en laat de leerlingen in deze donkere dagen een spel te maken over de Franse taal en/of de francophonie! Het reglement en inschrijfformulier staan hier. Een korte beschrijving luidt als volgt:
Créez un jeu sur la francophonie (jeu de société ou jeu sur écran). Vous pouvez vous baser sur un jeu existant ou imaginer un nouveau jeu. Le matériel de jeu est réalisé par vous-même.
Thèmes possibles : la langue française, les pays francophones (la géographie, l’histoire, la musique, la mode, le sport, la nature, les habitants, la culture, les coutumes, l’art, la vie quotidienne, etc., etc.)

Musique du mois in Franszelfsprekend
In het verleden bestond de mogelijkheid om een mail te ontvangen als de liedjes in de rubriek Musique du mois waren vernieuwd. Dat systeem schijnt niet meer correct te werken. De websitebeheerder gaat zijn best doen om het te herstellen. Intussen geldt als vuistregel dat de links achter de acht verschillende rubrieken op de eerste van de maand worden vernieuwd. Dat kunt u zien aan de titel van de pagina. Op dit moment luidt die: Franstalige muziek décembre 2016.

Congres 2017: Le français, ça marche !
Op 6 december valt de nieuwe congreskrant bij vijfduizend adressen in Nederland op de deurmat. U kunt dan een keuze maken uit bijna 80 workshops (een record!) voor het nationale congres Frans dat op 24 en 25 maart 2017 in Noordwijkerhout plaatsvindt. Ook ontmoet u Jacques Mercier en Philippe Claudel die beiden gastspreker zijn op de editie 2017.
Regel nu alvast toestemming van uw directie (wist u dat u over een persoonlijk nascholingsbudget beschikt? Hiermee kunnen de kosten voor het congres inclusief de overnachting ruimschoots betaald worden…) en reserveer de datum. Op de site van het congres kunt u alles al zien en lezen; leden van Levende Talen kunnen al inschrijven!
Tenslotte: wacht niet te lang want de ervaring leert dat het congres snel vol is. En er kunnen helaas geen extra plaatsen worden gecreëerd!

Namens de Congrescommissie,
Marcel van den Munckhof, voorzitter

Ronde Tafel Frans (LT, IF, AF, EP, KFN)

Dag van de Franse taal
Tijdens de Landelijke Studiedag en op 22 november vonden de prijsuitreikingen plaats aan de winnaars van het concours meilleur programme, behorende bij de Dag van de Franse taal. Docenten die op hun scholen een bijzonder programma hebben uitgevoerd werden daarmee beloond. De prijzen gingen naar:
1e prijs: Sonia van den Broek, Stedelijk Gymnasium, Utrecht;
2e prijs: Sirin Souani, Martinus College, Grootebroek;
3e prijs: Judith van Sprundel, Effent, Oosterhout.

Naar aanleiding van de Dag van de Franse taal was er ook een debat in Spui25 in Amsterdam. Een verslag daarvan kunt u hier lezen.

Dis-moi dix mots
Ter voorbereiding op de Semaine de la langue française et de la Francophonie zijn de tien bijzondere woorden van dit jaar uitgebracht. Het gaat dit jaar om begrippen die gebruikt worden op internet. Zoals gebruikelijk is er ook weer een wedstrijd aan verbonden waaraan scholieren kunnen meedoen. De hoofdprijs is een reisje naar Frankrijk voor twee winnaars en hun docent. In dit document leest u alles over de voorwaarden.

Jury des jeunes Européens FIPA Biarritz
Heeft u een leerling die geïnteresseerd is in films en die in staat is om in het Frans zijn of haar mening te geven? Dan is deelnemen aan de jury des jeunes européens tijdens het FIPA film festival in Biarritz misschien wel iets voor hem of haar. Meer informatie over deelname en een inschrijfformulier is hier te vinden.

Binnengekomen berichten

Comédie-Française in de bioscoop
Met trots presenteert Pathé Theatre, live vanuit Parijs, drie voorstellingen van de Comédie-Française. In de bioscoopzalen van Pathé Tuschinski, Pathé Buitenhof en Pathé Maastricht kunnen liefhebbers genieten van de klassiekers Roméo et Juliette, Le Misanthrope en Cyrano de Bergerac. De live voorstellingen zijn niet ondertiteld, de encores wel, in het Engels. Tickets zijn nu te koop via www.pathe.nl/theatre en aan de kassa’s van de genoemde bioscopen. Noteert u de volgende data:
Le Misanthrope: live op 9 februari 2017; encores op 18 en 20 maart 2017
Cyrano de Bergerac: live op 4 juli 2017; encores op 22 en 24 juli 2017

Nascholing: Update Frankrijk en Franse taal- en E-didactiek
De komende tijd organiseert bureau MVT Nascholing de volgende workshops:
La France du XXIème siècle (13 december). In deze workshop geeft dr. E. Radar een update van de Franse maatschappij en hedendaagse politiek, inclusief taalpolitiek en de meest recente gebeurtenissen. De onderwerpen sluiten aan bij het domein ‘Kennis van land en samenleving’. Klik hier voor meer info.
Transformations du français, enrichissement ou appauvrissement ? (16 januari 2017). Het hedendaagse taalgebruik in Frankrijk verandert. In deze workshop komen aan de orde: verandering in spelling, uitspraak en zinsbouw, nieuwe uitdrukkingen, anglicismen en nieuwe taalvariaties. Docent: Agnes Mansour, docent aan Universiteiten Leiden en UvA. Klik hier voor meer info.
Apps voor E-didactiek in de MVT-les (1 februari). Aan de orde komen o.a. classroom management tijdens het werken met ICT toepassingen, apps voor samenwerkend leren, voor opstellen van digitale toetsen en voor samenstellen van studiewijzers. Klik hier voor meer info.
Alle workshops zijn  gevalideerd voor 3 RU. De workshops vinden plaats in Utrecht van 14:00 tot 17:15 uur.
Deze workshops kunnen we ook bij u op school verzorgen. Belangstelling? Bel 020-690 84 95 of mail info@mvt-nascholing.nl

TPRS-training Vrolijk & Frans van Taalleermethoden.nl
Speciaal voor docenten Frans heeft Taalleermethoden.nl een TPRS-training van vier dagen ontwikkeld. Er zit steeds geruime tijd tussen de delen om het geleerde in je eigen lespraktijk toe te passen en daar in de vervolgdelen op voort te bouwen. Je krijgt bij de training een in de lespraktijk beproefde TPRS-lessenserie Frans, TPRS-readers, persoonlijke begeleiding, deelnamecertificaten, heerlijke lunches en lekkere tussendoortjes. De eerste training start 8 april 2017. Hier lees je er meer over. Je kunt ook losse delen volgen of de training of een kennismakingsworkshop bij jou op school laten verzorgen voor je eigen sectie. Neem voor meer informatie contact op met Alike Last via info@taalleermethoden.nl of bel haar op 0341 551998.
P.S. En heb je onze leuke, vlot leesbare Franse leesboekjes al eens gezien?

Nascholing van CCIP
Van de Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris ontvingen we een folder over nascholingsmogelijkheden in Parijs, in Nederland of online. De laatste mogelijkheid lijkt vooralsnog de makkelijkste. U zult wel zelf contact moeten opnemen over de tarieven.

Voordelig een abonnement op Le français dans le monde
Leden van Levende Talen kunnen zich tegen een gereduceerd tarief abonneren op Le français dans le monde, het internationale tijdschrift voor docenten Frans van de FIPF. Klik hier voor meer informatie.

J.P. Blondel schrijver van romans ados op bezoek in Amsterdam
Op 10 februari 2017 is de auteur J.P. Blondel in Amsterdam op uitnodiging van de Franse boekwinkel Le temps retrouvé. In de ochtend heeft hij tijd om een school te bezoeken waar leerlingen een van zijn romans hebben gelezen. U kunt zich daarvoor aanmelden bij Le temps retrouvé,  Keizersgracht 529 in Amsterdam of op dit mailadres.  ’s Avonds staat  een ontmoeting met docenten FLE op zijn programma.
In het Levende Talen Magazine van deze maand verschijnt een boekbespreking van La coloc.

Dezelfde boekhandel heeft sinds begin december 35 m2 van de winkelruimte ingericht met lectuur voor kinderen en jongvolwassenen. Daarnaast worden voor deze doelgroep twee maal per maand activiteiten georganiseerd in de vorm van voorleesuurtjes, poppenkast of workshops.

LEFRANCOFIL.NL |  Un lien avec la France aux Pays-Bas Bas
LEFRANCOFIL.NL est un site internet de partage d’informations (Actualités) et d’événements (Agenda) francophones et francophiles aux Pays-Bas. Le site internet offre un aperçu direct de la plupart des événements sur La Haye, Amsterdam, Rotterdam et le reste des Pays-Bas. Le site est mis à jour en permanence par les partenaires (Institut Français, Alliances Françaises, TV5 Monde, L’Echappée Belle, associations et fondations, etc.) qui relayent ainsi leur communication au-delà de leur propre réseau de contacts et ainsi augmentent leur visibilité. LEFRANCOFIL.NL envoie également une infolettre par email toutes les 2 semaines à plus de 900 abonnés avec une sélection des actualités et de l’agenda en ligne. Abonnement gratuit à l’infolettre
Contact : www.lefrancofil.nl Tanguy LE BRETON +31 648912280 tanguy@lefrancofil.nl
Links voor de les

Filmnieuws
Cézanne et moi is een verfilming van het leven van Paul Cézanne.Hij draait vanaf 29 december in Nederland. Klik hier voor de Franse trailer en hier voor die met Nederlandstalige ondertiteling.
La fine équipe is in Frankrijk net in première gegaan. Ook zo nieuwsgierig of deze film interessant voor de les zou zijn ? Maar dan wel op DVD met Nederlandse ondertiteling … Klik hier voor de trailer.
Tour de France is de titel van de recentste film, uitgebracht in november, waarin Gérard Depardieu speelt. Een rapper en een metselaar trekken samen door Frankrijk. Klik hier voor de trailer. In Nederland te zien vanaf 19 januari 2017.
Van de broers Dardenne is de afgelopen maand de film La fille inconnue uitgekomen. De film zou in een aantal Nederlandse bioscopen draaien in december. Klik hier voor de trailer.

Muzieknieuws
Cœur de pirate bracht twee maanden geleden het nummer Drapeau blanc uit. Ingetogener dan haar vorige singles. Zouden leerlingen het iets vinden ? Klik hier voor de clip.
Een ander niet helemaal recent nummer, Folie arcadienne, van een maand of 3 geleden, van de band Arcadian zorgt vast voor een vrolijke noot in de klas. Klik hier voor de clip. Er is ook een versie met ondertitels. Klik hier voor deze clip.
Voor de fans van Maître Gims is er goed nieuws : er is een clip bij het nummer Tout donner. Klik hier om de clip te bekijken.
Ook van Black M is er een nieuwe clip, Cheveux blancs. Klik hier voor de clip.

Overig
Fransen houden van afkortingen en wij Nederlanders van lijstjes. De site Frankrijk.nl zette een flink aantal veelgebruikte afkortingen op een rij in dit artikel.
Kent u de website Van Franse bodem al ? Dit is een leuke site met allerlei informatie over producten uit Frankrijk. De site wordt meerdere keren per week voorzien van artikels door Mireille den Hartog. Nu rond de feestdagen biedt de site ook inspiratie om cadeau ideeën in Franse stijl op te doen. Nieuwsgierig? Klik hier.
Het volgende filmpje uit de serie 1 jour 1 question geeft antwoord op de vraag waar er verder ter wereld Frans gesproken wordt. Altijd handig bij het maken van reclame voor uw vak! Klik hier om het filmpje te bekijken.

ICT-tips

Verbetering leesvaardigheid
De Association Française pour la Lecture heeft elsa (Entraînement à la Lecture SAvante) ontwikkeld, een programma om de leesvaardigheid te verbeteren van scholieren vanaf 9 jaar, van studenten Frans en van volwassenen.
Als u daarin bent geïnteresseerd, klik dan hier voor de folder en hier voor de website.

NU beter Frans

Wijs uw leerlingen op de ideale oefenwebsite Nu beter Frans. Iedereen die dat leuk vindt, kan dagelijks 4 vragen beantwoorden op een door hem/haar gewenst niveau. Het kost niets en het is razend populair. Inmiddels is het aantal actieve gebruikers tot boven de 25.000 gestegen, dankzij de vele docenten die hun leerlingen op de site attendeerden. De redactie van de Nieuwsbrief feliciteert hierbij het team van Nu beter Frans!!

Archief

Een oude nieuwsbrief nog eens bekijken? Het kan door naar het archief te gaan.

 follow on Twitter | friend on Facebook | forward to a friend
Copyright © 2016 Levende Talen, All rights reserved.
U ontvangt deze mail omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van de sectie Frans van Levende Talen.
Our mailing address is:Levende Talen

Eigenhaardstraat 43

Middelburg, Zeeland4331 HR

Netherlands
Add us to your address book

 Abonnement opzeggen | Aanmeldingsvoorkeuren bijwerken