Nieuwsbrief januari 2017 / Lettre d’information janvier 2017
Economie
Geslaagde tweede editie van de Grand Prix V.I.E Nederland (6 december 2016, Residentie van Frankrijk in Den Haag)
De Residentie van Frankrijk in Den Haag opende op dinsdag 6 december haar deuren ter gelegenheid van de uitreikingsceremonie van de Grand Prix V.I.E. Lees meer
Succès de la seconde édition du Grand Prix V.I.E aux Pays-Bas (6 décembre 2016, Résidence de France à La Haye)
La Résidence de France à La Haye a ouvert ses portes le mardi 6 décembre dernier à l’occasion de la cérémonie de remise du Grand Prix V.I.E. Lire plus
Defensie / Défense
Een bevrijder onderscheiden met de Légion d’Honneur (7 december 2016, gemeentehuis van Doetinchem)
De heer William Cole, een Britse veteraan van de Tweede Wereldoorlog, heeft door Kolonel Sylvain Nogrette, Defensieattaché op de Franse Ambassade, het Ridderkruis van het Légion d’Honneur uitgereikt gekregen. Lees meer
Un libérateur décoré de la Légion d’Honneur (7 décembre 2016, mairie de Doetinchem)
M. William Cole, ancien combattant britannique de la Seconde guerre mondiale, s’est fait remettre la croix de chevalier de la Légion d’Honneur par le colonel Sylvain Nogrette, Attaché de Défense près l’ambassade de France aux Pays-Bas. Lire plus
Defensiereceptie op de Franse Residentie (1 december 2016, Den Haag)
Op donderdag 1 december werd een receptie georganiseerd door de Mission de Défense op de Franse Residentie te Den Haag. Tijdens deze receptie reikte de Ambassadeur de medaille van de Nationale Defensie uit aan Luitenant-kolonel Jennifer de Poorter van de Koninklijke Marechaussee, voor haar inzet bij het Centre de planification et de gestion des crises de la Gendarmerie française (Planningscentrum en Crisisbeheer van de Franse gendarmerie) van 2015 tot 2016. Lees meer
Réception Défense à la résidence de France (1er décembre 2016, La Haye)
Le jeudi 1er décembre, une réception a été organisée par la Mission de Défense à la résidence de France à La Haye. A cette occasion, l’ambassadeur de France, Philippe Lalliot a remis la médaille de la Défense nationale au Lieutenant-colonel Jennifer de Poorter, de la Maréchaussée royale, pour son engagement au sein du Centre de planification et de gestion des crises de la Gendarmerie française de 2015 à 2016. Lire plus
Douane
Receptie ter ere van de Nederlandse partners van de Douane, Politie en Justitie (13 december 2016, Residentie van het Verenigd Koninkrijk)
De Ambassadeur van het Verenigd Koninkrijk ontving op 13 december, in aanwezigheid van de ambassadeurs van Duitsland en Frankrijk, vertegenwoordigers van de Nederlandse Douane, de FIOD, Politie en Justitie op zijn Residentie, ter gelegenheid van een door de douane-attachés van de drie landen georganiseerde receptie. Lees meer
Réception en l’honneur des partenaires néerlandais de la douane, de la police et de la justice (13 décembre 2016, Résidence du Royaume-Uni)
L’Ambassadeur du Royaume-Uni, en présence des Ambassadeurs d’Allemagne et de France, a reçu à sa Résidence, à l’occasion d’une réception co-organisée par les attachés douaniers des trois pays, des représentants de la douane, du FIOD, de la police et de la Justice néerlandais. Lire plus
Gastronomie
Goût de France / Good France (21 maart 2017)
De Franse gastronomie zal wereldwijd gevierd worden tijdens het Goût de / Good France evenement op 21 maart 2017. Meer dan 2000 chefs zullen deelnemen aan dit evenement. Deelnemende restaurants zullen op deze avond diners serveren waarin eer wordt betoond aan het belang en de uitmuntendheid van de Franse keuken, haar capaciteit om innovatief te zijn en aan de waarden die ze uitdraagt: delen, genieten en respect voor de principes van kwalitatief, milieuverantwoord koken. Chef-koks : Doe mee! Lees meer
Goût de France / Good France (21 mars 2017)
Goût de / Good France, rassemblera le 21 mars 2017, plus de 2 000 chefs sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française. Cet événement, sous la forme d’un dîner, rendra hommage à l’excellence de la cuisine française, à sa capacité d’innovation et aux valeurs qu’elle véhicule : partage, plaisir, respect du « bien-manger », de ses contemporains et de la planète. Lire plus
LA LISTE 2017: de beste restaurants ter wereld (5 december 2016)
LA LISTE, « klassement der klassementen » van de wereldwijde gastronomie, is verschenen met de 2017 versie. Lees meer
« La Liste », classement des mille meilleures tables dans le monde – Deuxième édition (5 décembre 2016)
Le nouveau palmarès de La Liste, le classement des 1 000 meilleurs restaurants dans le monde, ainsi que des 10 000 tables présentant le meilleur rapport qualité-prix, a été dévoilé le 5 décembre. Lire plus
Wetenschap en universiteit / Science et université
Descartes-Huygensprijs voor 2016 : Louis Sicking en Olivier l’Haridon
De Nederlandse maritiem historicus Louis Sicking en de Franse gedragseconoom Olivier l’Haridon winnen de Descartes-Huygensprijs 2016. Lees meer
Prix Descartes-Huygens 2016 : Louis Sicking et Olivier l’Haridon
Les deux lauréats du prix Descartes-Huygens 2016 sont Louis Sicking, spécialiste de l’histoire maritime et Olivier l’Haridon, spécialiste de l’économie comportementale. Lire plus
Francophonie
Eerste ronde bezoeken aan scholen die meedoen aan het programma « Le français voyage »
Marion, de reizende taalassistente Frans, heeft haar eerste ronde bezoeken aan scholen die meedoen aan het programma « Le français voyage », beëindigd. Lees meer
Premier cycle de visites des établissements scolaires qui participent au programme « Le français voyage »
Marion, l’assistante de langue française itinérante, a terminé le premier cycle de visites des établissements scolaires qui participent au programme « Le français voyage ». Lire plus
Bevoegdheidsstage voor examinator-corrector van het Studiediploma in de Franse Taal DELF
In het kader van de pedagogische opleidingen die gezamenlijk worden georganiseerd door het Institut français des Pays-Bas en de Alliance française van Den Haag, heeft het centrale beheer van de DELF en de DALF in Nederland de leraren van de Nederlandse Alliances françaises een eerste bevoegdheidsstage voor examinator-corrector van het Studiediploma in de Franse Taal DELF aangeboden. Lees meer
Stage de première habilitation des examinateurs-correcteurs du DELF
Dans le cadre des formations pédagogiques organisées conjointement par l’Institut français des Pays-Bas et l’Alliance française de La Haye, la gestion centrale du DELF et du DALF des Pays-Bas a proposé aux enseignants des Alliances françaises des Pays-Bas un stage de première habilitation des examinateurs-correcteurs du Diplôme d’Etudes en Langue Française DELF. Lire plus
Culturele agenda / Agenda culturel
:: Podiumkunst :: Arts de la scène
ACIS & GALATEA, Händels Lievelingsopera (14 januari t/m 17 maart 2017, tournee in Nederland) Lees meer ACIS & GALATEA, Händels Lievelingsopera – L’opéra favori de Händel (14 janvier au 17 mars 2017, tournée aux Pays-Bas) Lire plus
Pathé Theatre en de Comédie-Française : live vanuit Parijs
Pathé Theatre begint een samenwerking met de Comédie Française (Parijs) en presenteert live vanuit Parijs drie voorstellingen van klassiekers. Lees meer
Pathé Theatre et la Comédie-Française : En direct depuis Paris
Pathé Theatre engage une collaboration avec la Comédie Française (Paris) et présente en direct des représentations de pièces de théâtre classiques. Lire plus
:: Cinema en Audiovisueel :: Cinéma et audiovisuel
« Cézanne et moi » van Danièle Thompson (8 januari 2017, FilmHuis Den Haag) Lees meer
« Cézanne et moi » de Danièle Thompson (8 janvier 2017, FilmHuis La Haye) Lire plus
MyFrenchFilmFestival 2017 Lees meer MyFrenchFilmFestival 2017 Lire plus
« Les saisons » van Jacques Perrin en Jacques Cluzaud – Natuurdocumentaire (vanaf 15 december 2016 in de Nederlandse bioscoop) Lees meer « Les saisons » de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud – Documentaire (à partir du 15 décembre 2016 sur les écrans néerlandais) Lire plus
« Mal de pierres » van Nicole Garcia (vanaf 8 december 2016 in de Nederlandse bioscoop) Lees meer « Mal de pierres » de Nicole Garcia (à partir du 8 décembre 2016 sur les écrans néerlandais) Lire plus
:: Exposities :: Expositions
Chrystel Lebas – expositie Regarding Nature (10 december 2016 – 5 maart 2017, Huis Marseille in Amsterdam) Lees meer Chrystel Lebas – exposition Regarding Nature (10 décembre 2016 – 5 mars 2017, Huis Marseille à Amsterdam) Lire plus
Daubigny, Monet, Van Gogh: Impressies van het landschap (21 oktober 2016 – 29 januari 2017, Van Gogh Museumà Amsterdam) Lees meer Daubigny, Monet, Van Gogh : Impressions du paysage (21 octobre 2016 – 29 janvier 2017, Musée Van Gogh à Amsterdam) Lire plus
Picasso aan Zee – Keramiek & Sculptuur (13 oktober 2016 – 5 maart 2017, Beelden aan Zee Den Haag) Lees meer Picasso aan Zee – Céramiques & sculpture (13 octobre 2016 – 5 mars 2017, Beelden aan Zee à La Haye) Lire plus
Hubert de Givenchy To Audrey with Love (26 november 2016 – 26 maart 2017, Gemeentemuseum Den Haag) Lees meer Hubert de Givenchy To Audrey with Love (26 novembre 2016 – 26 mars 2017, Gemeentemuseum La Haye) Lire plus
Van Rodin tot Bourgeois: Sculptuur in de 20ste eeuw (15 oktober 2016 – 22 januari 2017, Gemeentemuseum Den Haag) Lees meer De Rodin à Bourgeois : Sculpture au 20e siècle (15 octobre 2016 – 22 janvier 2017, Gemeentemuseum La Haye) Lire plus

 

Culturele agenda L’Agenda culturel
Frankrijk en buitenland / La France à l’international
Syrië – Aleppo –Verenigde Naties – VN-Veiligheidsraad neemt resolutie aan (19 december 2016)
De resolutie, die is ingediend door Frankrijk, omvat een eerste reactie op de humanitaire noodsituatie in Aleppo. De resolutie moet het mogelijk maken om, onder toezicht van de VN, de evacuatie van burgers uit te voeren, een onmiddellijke en onvoorwaardelijke toegang tot humanitaire hulp voor de bevolking te verzekeren, en te zorgen voor de bescherming van het ziekenhuispersoneel en -apparatuur in het hele land. Lees meer
Syrie – Alep – Nations unies – Adoption d’une résolution au conseil de sécurité des Nations unies (19 décembre 2016)
Cette résolution, portée par la France, apporte une première réponse à l’urgence humanitaire à Alep.
Elle doit permettre de mettre en œuvre l’évacuation des civils sous la surveillance des Nations unies, de garantir un accès immédiat et sans condition de l’aide humanitaire aux populations, et d’assurer la protection de l’ensemble des personnels et installations de santé dans tout le pays.
Lire plus
Kandidaatstelling van Frankrijk voor de Wereldtentoonstelling 2025
Brief van de president van de Republiek, François Hollande, aan de heer Vincente G. Loscertales, secretaris-generaal van het “Bureau International des Expositions” Lees meer
Candidature de la France à l’Exposition universelle 2025
Lettre adressée par le président de la République François Hollande à M. Vincente G. Loscertales, Secrétaire général du Bureau International des Expositions. Lire plus
Het beschermen van bedreigd erfgoed in conflictgebieden: Franse archeologische missies
Het goede functioneren en de continuïteit van archeologisch onderzoek hangen af van de wereldwijde geopolitieke context, die constant in ontwikkeling is. Plundering, schade, vernietiging en directe bedreigingen aan het adres van onderzoeksteams zijn allemaal elementen die de voortgang van opgravingen in gevaar brengen. Lees meer
Sauvegarder le patrimoine en péril dans les zones de conflits
Le bon déroulement et la continuité des recherches archéologiques sont tributaires d’un contexte géopolitique mondial en constante évolution. Pillages, endommagements, destructions et menaces directes à l’encontre des équipes de recherche, sont autant d’éléments qui compromettent la poursuite des opérations de fouille. Lire plus
Internationale Conferentie over de bescherming van bedreigd erfgoed – Slotverklaring (3 december 2016, Abu Dhabi)
Erfgoed, in al zijn diversiteit, is een bron van collectieve rijkdom en bevordert de dialoog. Het kan zorgen voor nauwere betrekkingen, tolerantie, vrijheid en wederzijds respect. De vernietiging ervan is een bedreiging voor de vrede, net als de illegale handel in cultureel goed, die vaak toeneemt in tijden van crisis. Lees meer
Conférence internationale sur la protection du patrimoine en péril – Déclaration finale (3 décembre 2016, Abou Dabi)
Aujourd’hui, les conflits armés et le terrorisme qui sévissent sur tous les continents touchent des millions d’hommes et de femmes sans épargner leur patrimoine plurimillénaire. Les extrémistes portent violemment et parfois délibérément atteinte aux cultures des pays et des peuples qu’ils dévastent, cherchant à détruire le patrimoine culturel, bien commun de l’humanité. Lire plus
Appels à candidatures
Taalassistenten Nederlands 2017-2018
Frankrijk verwelkomt jaarlijks ruim 5000 taalassistenten. In 2017 zijn 7 plaatsen beschikbaar voor taalassistenten Nederlands. Lees meer
Programme des assistants de néerlandais en France 2017-2018
Sept postes sont à pourvoir. Les candidatures doivent parvenir à l’Institut français des Pays Bas avant le 15 janvier 2017. Lire plus
Paris Landing Pack_Explore : wedstrijd voor start-ups (Uiterste inschrijfdatum : 13 januari 2017)
Paris&Co lanceert nu een wedstrijd, waarbij de beste Nederlandse startups worden uitgekozen om deel te nemen aan dit gratis programma, de zakelijke mogelijkheden te leren kennen en het levendige ecosysteem van Parijs te ontdekken. Wij nodigen Nederlandse startups van harte uit om mee te doen! Lees meer
Paris Landing Pack_Explore : Appel à candidature des meilleures startups à l’étranger (jusqu’au 13 janvier 2017)
Paris&Co lance un concours afin de sélectionner les meilleures startups locales néerlandaises pour participer à ce programme gratuit, connaître les opportunités d’affaires et découvrir le vibrant écosystème parisien. Nous invitons vivement la communauté des startups néerlandaises à y participer ! Lire plus
Les Trophées des Français de l’étranger 2017
Créés par le site d’information en ligne lepetitjournal.com, les Trophées des Français de l’étranger récompensent des projets exceptionnels, des engagements forts de nos compatriotes établis à l’étranger et mettent en lumière la diversité et la richesse humaine de leurs parcours. Déposez votre dossier de candidature avant le 16 janvier 2017 ! Lire plus
Online applications for art and architecture higher schools in France
Online applications for art and architecture studies are open on CampusArt network website until February 15, 2017. Lees meer
Appel à candidature aux formations en art et en architecture
La session de candidature en ligne aux formations en art et en architecture est ouverte sur le site du réseau CampusArt jusqu’au 15 février 2017. Lire plus
Cycles internationaux spécialisés d’administration publique (CISAP) 2017 Lire plus
Service EconomiqueBusiness FranceInstitut françaisAlliance française Revue de presse
Contact / Désabonnement: presse@ambafrance-nl.org